آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین
آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین

اخبار نخشبی آکادمی

۹ مهر ۱۴۰۱ بازدید هنرجویان آکادمی نخشبی از موزه موسیقی

اردوی یکروزه هنرجویان نخشبی آکادمی و بازدید از موزه موسیقی در یکی از آخرین جمعه های تابستان ۱۴۰۱ هنرجویان نخشبی…