داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

آکاردئون

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ استفاده از آکاردئون در موسیقی پاپ

استفاده از آکاردئون در موسیقی پاپ از حدود سال ۱۹۱۰ شروع می و تا حدود ۱۹۶۰ادامه می یابد. با افزایش…

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ استفاده از آکاردئون در موسیقی سنتی کشورهای مختلف

آکاردئون در انواع مختلف ژانرهای موسیقی، عمدتاً در موسیقی سنتی و عامه پسند است. در بعضی مناطق، مانند اروپا و…

۲۱ فروردین ۱۴۰۰ نحوه خواندن شیت موسیقی در آموزش پیانو و آکاردئون

موسیقی در ساده‌ترین شکل خود مثل یک زبان است که باید آنرا با صدای بلند از روی یک کتاب بخوانید….

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ نگهداری از آکاردئون و شناخت موسیقی آن

برای قسمت تربل آکاردئون، نتهای موسیقی بر اساس کلید سل (کلید تربل) نوشته شده اند. بخش بیس، به استثنای آکاردئون…