داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

متفرقه از موسیقی

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ده دلیل برای آنکه چرا باید به موسیقی گوش دهیم؟

 2,131 بازدید کلی

 2,131 بازدید کلی نوع موسیقی مهم نیست. هر نوع موسیقی که باشد بر زندگی تاثیرگذار است. هم بر زندگی و هم…

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تاثیرات موسیقی روی ذهن

 29 بازدید کلی

 29 بازدید کلی تاثیرات موسیقی روی ذهن در آغاز به ما یادآور می شود که قرن هاست که موسیقی در کنار…