داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

آلبوم خاطرات داریوش نخشبی

  • نام آلبوم: مرور خاطرات داریوش نخشبی
  • تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
  • نام عکاس: ---

آموزش آکاردئون | آموزش پیانو | آموزش سلفژ و صداسازی در آکادمی داریوش نخشبی

در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته

تلفن جهت هماهنگی کلاس های حضوری و آنلاین

 ۰۹۳۷۲۸۷۹۶۶۰ – ۰۹۱۲۲۸۷۹۶۶۰