داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

اجرای آهنگ بیداد با آکاردئون توسط داریوش نخشبی

  • نام آهنگ: بیداد (به رهی دیدم برگ خزان)
  • اجراکننده: داریوش نخشبی
مشاهده دمو