داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی و آکاردئون (سری ۳)

  • آلبوم: داریوش نخشبی و آکارئون (سری 3)
  • تاریخ: 07/08/2018
  • نام عکاس: --

آموزش تخصصی آکاردئون در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته در آکادمی داریوش نخشبی توسط داریوش نخشبی