داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

برچسب:رضا لمعانی

۱۸ آبان ۱۴۰۰ آموزش گیتار در سبک های مختلف در نخشبی آکادمی

 5,767 بازدید کلی,  47 بازدید امروز

 5,767 بازدید کلی,  47 بازدید امروز هشت قدم در آموزش گیتار هنرجویان بسیاری دنبال منابع قابل اعتمادی برای آموزش گیتار مبتدی و…