آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین
آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین

هنرجویان

۲۶ فروردین ۱۴۰۲ آکاردئون نوازی هنرجویان کلاس آکاردئون

نمونه اجراهای هنرجویان خردسال دوره آموزش آکاردئون آکاردئون نوازی آریا دولت آبادی آکاردئون نوازی هستی دولت آبادی آپارات یوتیوب آپارات…

۱۶ فروردین ۱۴۰۲ نوازندگی پیانو توسط هنرجویان دوره آموزش پیانو

نمونه اجراهای هنرجویان خردسال دوره آموزش پیانو نمونه اجراهای هنرجویان دوره متوسطه آموزش پیانو نمونه اجراهای هنرجویان دوره حرفه ای…