داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

برچسب:آموزش صداسازی

۲۸ تیر ۱۴۰۰ کلاس آموزش سلفژ صداسازی و آواز پاپ

 7,911 بازدید کلی

 7,911 بازدید کلی آشنایی با سلفژ سلفژ ادای منظم و پیوسته تعدادی از نت ها به ترتیب است که در این…