داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

برچسب:آموزش صداسازی

۲۸ تیر ۱۴۰۰ کلاس آموزش سلفژ صداسازی و آواز پاپ

 10,105 بازدید کلی,  9 بازدید امروز

 10,105 بازدید کلی,  9 بازدید امروز آشنایی با سلفژ سلفژ ادای منظم و پیوسته تعدادی از نت ها به ترتیب است که…