آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

اخبار نخشبی آکادمی

۹ مهر ۱۴۰۱ بازدید هنرجویان آکادمی نخشبی از موزه موسیقی

اردوی یکروزه هنرجویان نخشبی آکادمی و بازدید از موزه موسیقی در یکی از آخرین جمعه های تابستان ۱۴۰۱ هنرجویان نخشبی…