آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین
آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین

تار و سه تار

۱۸ آبان ۱۴۰۰ آموزش تار و سه تار از مبتدی تا پیشرفته در نخشبی آکادمی

سوالات متداول در آموزش تار و سه تار مورد اول اولین و محکمترین دلیلی که با ساز سه تار ارتباط…