آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

استعدادیابی موسیقی در نخشبی آکادمی

استعدادیابی یکی از فعالیت های شرکت فرهنگی هنری آوای سرزمین مهر است. چنانچه احساس می کنید در زمینه موسیقی (ساز یا آواز یا هر دو) علاقه و استعداد دارید مشخصات خود را وارد کنید تا با شما تماس بگیریم.