داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

آلبوم موسیقی

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ آلبوم آکاردئون از کریستا بنکه Christa Behnke

 4,465 بازدید کلی

 4,465 بازدید کلی آلبوم آکاردئون از کریستا بنکه Christa Behnke آلبوم آکاردئون اثری از نوازنده آکاردئون مشهور کریستا بنکه است که…

۷ شهریور ۱۴۰۰ آلبوم آکاردئون Viva La Musette

 704 بازدید کلی

 704 بازدید کلی آلبوم آکاردئون Viva La Musette