آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

اجراها

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ اجرای قطعه گنجشکای خونه از گوگوش با آکاردئون

اجرای آهنگ گنجشکای خونه (ای چراغ هر بهانه) از گوگوش با آکاردئون استاد داریوش نخشبی  مشخصات قطعه خواننده: گوگوش ترانه…