داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

اجراها

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ اجرای قطعه گنجشکای خونه از گوگوش با آکاردئون

 4,228 بازدید کلی,  1 بازدید امروز

 4,228 بازدید کلی,  1 بازدید امروز اجرای آهنگ گنجشکای خونه (ای چراغ هر بهانه) از گوگوش با آکاردئون استاد داریوش نخشبی  مشخصات…