داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

آکاردئون نوازی

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ اجرای قطعه گنجشکای خونه از گوگوش با آکاردئون

 4,308 بازدید کلی

 4,308 بازدید کلی اجرای آهنگ گنجشکای خونه (ای چراغ هر بهانه) از گوگوش با آکاردئون استاد داریوش نخشبی  مشخصات قطعه خواننده:…