داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

تار و سه تار

۱۸ آبان ۱۴۰۰ آموزش تار و سه تار از مبتدی تا پیشرفته در نخشبی آکادمی

 5,671 بازدید کلی,  45 بازدید امروز

 5,671 بازدید کلی,  45 بازدید امروز سوالات متداول در آموزش تار و سه تار مورد اول اولین و محکمترین دلیلی که با…