داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

گیتار

۱۸ آبان ۱۴۰۰ آموزش گیتار در سبک های مختلف در نخشبی آکادمی

 5,765 بازدید کلی,  45 بازدید امروز

 5,765 بازدید کلی,  45 بازدید امروز هشت قدم در آموزش گیتار هنرجویان بسیاری دنبال منابع قابل اعتمادی برای آموزش گیتار مبتدی و…