داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

گیتار

۱۸ آبان ۱۴۰۰ آموزش گیتار در سبک های مختلف در نخشبی آکادمی

 19,615 بازدید کلی,  3 بازدید امروز

 19,615 بازدید کلی,  3 بازدید امروز هشت قدم در آموزش گیتار هنرجویان بسیاری دنبال منابع قابل اعتمادی برای آموزش گیتار مبتدی و…