داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

صداسازی

۴ مهر ۱۴۰۰ صداسازی و فواید آن

 4,483 بازدید کلی

 4,483 بازدید کلی صداسازی علم يا بهتر به مجموعه تمارينی گفته می شود که براي بهبود و توسعۀ صدای يک خواننده،…

۲۸ تیر ۱۴۰۰ کلاس آموزش سلفژ صداسازی و آواز پاپ

 10,106 بازدید کلی,  10 بازدید امروز

 10,106 بازدید کلی,  10 بازدید امروز آشنایی با سلفژ سلفژ ادای منظم و پیوسته تعدادی از نت ها به ترتیب است که…