داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

صداسازی

۴ مهر ۱۴۰۰ صداسازی و فواید آن

 4,288 بازدید کلی

 4,288 بازدید کلی صداسازی علم يا بهتر به مجموعه تمارينی گفته می شود که براي بهبود و توسعۀ صدای يک خواننده،…