داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

برچسب:گفتگو با هنرجویان موفق

۱۱ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : سارینا شریعت خواه

 4,549 بازدید کلی

 4,549 بازدید کلی این قسمت: سارینا شریعت خواه (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : دینا مسلمی

 3,836 بازدید کلی

 3,836 بازدید کلی این قسمت: دینا مسلمی (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : تارا نوری

 2,843 بازدید کلی

 2,843 بازدید کلی این قسمت: تارا نوری (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : نیکا نوری

 1,525 بازدید کلی

 1,525 بازدید کلی این قسمت: نیکا نوری (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)