آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

صداسازی

۴ مهر ۱۴۰۰ صداسازی و فواید آن

صداسازی علم يا بهتر به مجموعه تمارينی گفته می شود که براي بهبود و توسعۀ صدای يک خواننده، قاری، مداح،…

۲۸ تیر ۱۴۰۰ کلاس آموزش سلفژ صداسازی و آواز پاپ

آشنایی با سلفژ سلفژ ادای منظم و پیوسته تعدادی از نت ها به ترتیب است که در این میان باید…