آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین
آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین

مصاحبه ها

۶ تیر ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : آریانا متقی

گفتگو با هنرجویان موفق این قسمت: آریانا متقی (هنرجوی پیانو و سلفژ و صداسازی پاپ در آکادمی داریوش نخشبی)

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : نیوشا محسن زاده

گفتگو با هنرجویان موفق این قسمت: نیوشا محسن زاده (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)