آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین
آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین

نوشته های بلاگ

گفتگو با هنرجویان موفق : دینا مسلمی

گفتگو با هنرجویان موفق : دینا مسلمی

این قسمت: دینا مسلمی (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید