آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

نوشته های بلاگ

بازدید هنرجویان آکادمی نخشبی از موزه موسیقی

بازدید هنرجویان آکادمی نخشبی از موزه موسیقی

اردوی یکروزه هنرجویان نخشبی آکادمی و بازدید از موزه موسیقی

در یکی از آخرین جمعه های تابستان ۱۴۰۱ هنرجویان نخشبی آکادمی به همراه خانواده های محترم و استاد داریوش نخشبی مدیریت آکادمی نخشبی از موزه موسیقی بازدید مفرحی به عمل آوردند و لحظات خوشی را در کنار هم سپری کردند.

در ادامه تصاویری که به یادگار از این اردوی یکروزه ثبت شده خواهید دید.

 

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید