داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

سلفژ

۲۸ تیر ۱۴۰۰ کلاس آموزش سلفژ صداسازی و آواز پاپ

 9,736 بازدید کلی

 9,736 بازدید کلی آشنایی با سلفژ سلفژ ادای منظم و پیوسته تعدادی از نت ها به ترتیب است که در این…

۲۷ خرداد ۱۴۰۰ سلفژ چیست و یادگیری آن چه اهمیتی دارد؟

 2,668 بازدید کلی

 2,668 بازدید کلی تعریف سلفژ سلفژ (که سلفا یا سلفژیو نیز نامیده می شود) چارچوبی را برای ملودی ها فراهم می…