داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

کلاس ها و دوره ها

۲۸ تیر ۱۴۰۰ کلاس آموزش سلفژ صداسازی و آواز پاپ

 7,197 بازدید کلی

 7,197 بازدید کلی آشنایی با سلفژ سلفژ ادای منظم و پیوسته تعدادی از نت ها به ترتیب است که در این…

۲۸ تیر ۱۴۰۰ کلاس آموزش پیانو

 4,226 بازدید کلی

 4,226 بازدید کلی آشنایی با ساز پیانو پیانو یکی از سازهای صفحه‌ کلیددار و مشهورترین آن‌ها است. صدای پیانو در اثر…

۲۸ تیر ۱۴۰۰ کلاس آموزش آکاردئون

 2,337 بازدید کلی,  1 بازدید امروز

 2,337 بازدید کلی,  1 بازدید امروز آشنایی با ساز آکاردئون آکاردئون در دسته سازهای بادی شستی دار قرار دارد که امروزه در…