داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

مصاحبه با هنرجویان موفق

۶ تیر ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : آریانا متقی

 3,129 بازدید کلی

 3,129 بازدید کلی گفتگو با هنرجویان موفق این قسمت: آریانا متقی (هنرجوی پیانو و سلفژ و صداسازی پاپ در آکادمی داریوش…

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : نیوشا محسن زاده

 594 بازدید کلی

 594 بازدید کلی گفتگو با هنرجویان موفق این قسمت: نیوشا محسن زاده (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)